15.Jan .2021 12:21

ტარიფები, რეფორმა, პერსპექტივა - დავით ნარმანია საქმიანი დილას ანალიტიკაში

526
Back

Ტარიფები, რეფორმა, პერსპექტივა - დავით ნარმანია საქმიანი დილას ანალიტიკაში

სტუმარი: დავით ნარმანია - სემეკ-ის თავმჯდომარე