14.Apr .2022 10:16

თიბისი დაზღვევის ახალი აპი ავტოდაზღვეულებისთვის

Back

ადამიანებისთვის ცხოვრების გასამარტივებლად , რისთვისაც თიბისი დაზღვევა მარტივ, სწრაფ და ციფრულ დაზღვევას ქმნის და მომხმარებელს გაუთვალისწინებლ ხარჯებს თავიდან არიდებს ავტოდაზღვევით დაინტერესებულებისთვის ახალი აპი და ახალი დაზღვევა მოამზადა. სერვისი აქამდე მხოლოდ ჯანმრთელობის დაზღვევის მფლობელებისთვის იყო და ახლა უკვე ავტოდაზღვეულებსაც გაუმარტივებს სადაზღვევო სერვისებით სარგებლობას. რა შესაძლებლობებს აძლევს ავტოდაზღვევის დამატება აპში მომხმარებლებს?

სტუმარი: პაატა ღაძაძე - "თიბისი დაზღვევა", გენერალური დირექტორი