12.Feb .2021 12:29

თიბისი კაპიტალის კვლევა - ალექსანდრე ბლუაშვილი საქმიან დილაში

307
Back

თიბისი კაპიტალის კვლევა - ალექსანდრე ბლუაშვილი საქმიან დილაში

სტუმარი: ალექსანდრე ბლუაშვილი - "თიბისი კაპიტალი", კვლევების უფროსი