12.Mar .2021 10:28

თიბისი კაპიტალის კვლევა - ალექსანდრე ბლუაშვილი საქმიან დილაში

287
Back

თიბისი კაპიტალის კვლევა - ალექსანდრე ბლუაშვილი საქმიან დილაში

სტუმარი: ალექსანდრე ბლუაშვილი - "თიბისი კაპიტალი", კვლევების უფროსი