20.Nov .2020 10:20

თიბისი კაპიტალის კვლევა - თორნიკე კორძაია დეტალებით საქმიან დილაში

325
Back

თიბისი კაპიტალის კვლევა - თორნიკე კორძაია დეტალებით საქმიან დილაში

სტუმარი: თორნიკე კორძაია - „თიბისი კაპიტალის" კვლევების უფროსი