08.Oct .2021 10:47

“თიბისი კაპიტალის” თვის მიმოხილვა

327
Back

პანდემიაში რისკიანი ფაქტორების მიუხედავდ 2021 წლის ზაფხულის სეზონზე ტურიზმის სექტორმა წინა წელთან შედარებით მაინც მნიშნელოვანი აღდგენა აჩვენა. გასული წელი ამ სფეროსთვის ათვლის წერტილად არ გამოდგება, თუმცა იანვარ აგვისტოს პერიოდს თუ 2019 წლის შედეგებს დავადრებთ, როცა საქართველოს ტურისტული სექტორისათვის ისტორიულად მაღალი შედეგები დაფიქსრიდა, სტატისტიკა აჩვენებს, რომ პირველ 8 თვეში საერთაშორისო ვიზიტორების აღდგენა 31%იანია. რამდენად აისახა შემოსავლებზე მესამედით აღდგენილი ტურიზმი და როგორია შედეგები?

სტუმარი: ირინა კვახაძე - "თიბისი კაპიტალის" კვლევების სამსახურის უფროსი