28.Dec .2021 11:02

“თიბისი ლიზინგი” BARTA-ს გამარჯვებულია / როგორი იყო 2021 TBC Leasing-სთვის?

217
Back

საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოს, BARTA 2021 წლის გამარჯვებული კომპანია თიბისი ლიზინგის 2021 წელი უნდა შევაჯამოთ. როგორი იყო 2021 წელი ქართული სალიზინგო ბაზრისთვის და კონკრეტულად თიბისი ლიზინგისთვის?

სტუმარი: გაგა გოგუა - "თიბისი ლიზინგის" დირექტორი;