26.Nov .2020 18:40

თიბისის ბიზნეს კლუბი - ბიზნესის მხარდაჭერის ახალი პლატფორმა

431
Back

თიბისი ბიზნეს მომხმარებლებისთვის ბიზნეს კლუბს ქმნის, რომელიც კლუბის წევრების მხარდაჭერაზე, იქნება ორიენტირებული. ბიზნეს კლუბის შექმნით თიბისი მომხმარებლებს უმარტივებს ბიზნესის კეთებას და აკავშირებს მათ პოტენციურ პარტნიორებთან და მომხმარებელთან.

სტუმარი: ნათია ვაჭარაძე - თიბისი, ბიზნეს სეგმენტების მართვის ლიდერი