15.Nov .2021 12:32

თიბისის ბიზნესდაჯილდოების ფინალისტები: "კურორტი ნუნისი" & "კოდალა"

169
Back

თიბისის ბიზნესდაჯილდოების ფინალისტები: "კურორტი ნუნისი" & "კოდალა"

სტუმრები: ირმა დაუშვილი - კურორტი ნუნისი, დირექტორი და დამფუძნებელი;

კოტე სვანაძე - "კოდალა", დამფუძნებელ