18.Nov .2022 10:36

ტრანსპორტირება & ლოჯისტიკა - “თიბისი კაპიტალის” სექტორული ანგარიში

Back

ტრანსპორტირება & ლოჯისტიკა - “თიბისი კაპიტალის” სექტორული ანგარიში;

სტუმარი: ირინა კვახაძე - "თიბისი კაპიტალის" კვლევების სამსახურის უფროსი;