28.Sep .2021 13:37

„თუ ამ რისკებს არ აღმოვფხვრით, ინვესტორების თვალთახედვიდან უბრალოდ გავქრებით“ - რუსუდან მაისურაძე ქალების ნარატივში

Back

„თუ ამ რისკებს არ აღმოვფხვრით, ინვესტორების თვალთახედვიდან უბრალოდ გავქრებით“ - რუსუდან მაისურაძე ქალების ნარატივში

სტუმარი: რუსუდან მაისურაძე - BLB; იურისტი