28.Mar .2023 19:03

#უძრავიქონებისპროსპექტი - იპოთეკური სესხების დაკრედიტების მაჩვენებელი;

Back

#უძრავიქონებისპროსპექტი - იპოთეკური სესხების დაკრედიტების მაჩვენებელი;

✔იპოთეკური სესხების წილი და ვადიანობა;
✔რომელ ვალუტაში რამდენ პროცენტიანია იპოთეკური სესხის აღება?
✔იპოთეკური სესხი როგორც ინვესტიცია;
✔რას თავაზობთ „ლიბერთი“ დეველოპერულ სექტორს?

სტუმარი: დავით სულუაშვილი -“ლიბერთი ბანკის” სასესხო პროდუქტებისა და დეველოპერული პროექტების დეპარტამენტის უფროსი;