29.Nov .2022 17:28

#უძრავიქონებისპროსპექტი: უძრავი ქონების ფასები და გაყიდვების მაჩვენებლები ოქტომბერში - ძირითადი ტენდენციებით ლევან ელიზბარაშვილი

Back

#უძრავიქონებისპროსპექტი: უძრავი ქონების ფასები და გაყიდვების მაჩვენებლები ოქტომბერში - ძირითადი ტენდენციებით ლევან ელიზბარაშვილი

  • 1 კვ.მ ფასი კარკასების მიხედვით;
  • რა ღირს მეორადი ბინები?
  • ახალი ბინების წილი მთლიან გაყიდვებში;
  • თბილისში უძრავი ქონება 28%-ით გაძვირდა;
  • თბილისის ყველაზე მოთხოვნადი უბნები;
  • რუსი მიგრანტების ეფექტი უძრავ ქონებაზე;
  • ქირის ფასი ყველაზე მაღალი ვაკეში, კრწანისში და მთაწმინდაზეა;
  • ოქტომბერში სექტემბერთან შედარებით გაქირავების ღირებულება 1 კვ.მ-ზე 2 აშშ დოლარით გაიზარდა;
  • უძრავ ქონებაზე მოთხოვნა ქალაქების მიხედვით;