12.Jul .2021 23:19

უნდა იყოს თუ არა ვაქცინაცია სავალდებულო?

345
Back

უნდა იყოს თუ არა ვაქცინაცია სავალდებულო?

ვატო სურგულაძე - ჯანდაცვის სპეციალისტი;
გიორგი გოცაძე - საერთაშორისო ფონდ "კურაციოს" პრეზიდენტი;
რაულ აგიკიანი - იურისტი