22.Nov .2022 13:56

წარმატებული სპორტიდან წარმატებულ ბიზნესამდე - კომპანია “ბოისას” შექმნის ისტორია

Back

წარმატებული სპორტიდან წარმატებულ ბიზნესამდე - კომპანია “ბოისას” შექმნის ისტორია

სტუმარი: ვიქტორია ბოისა - კომპანია "ბოისას" დირექტორი;