05.მარტი .2021 11:22

2020-ის მეოთხე კვარტალში ბიზნესსექტორის ბრუნვა გაიზარდა, პროდუქციის გამოშვება შემცირდა

2020-ის მეოთხე კვარტალში ბიზნესსექტორის ბრუნვა გაიზარდა, პროდუქციის გამოშვება შემცირდა
views 220
უკან

ბიზნესსექტორის ბრუნვის მოცულობა 2020 წლის IV კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2.1 პროცენტით გაიზარდა და 32.0 მილიარდი ლარი შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი აქვეყნებს.

2020 წლის IV კვარტალში ბიზნესსექტორის ბრუნვის სტრუქტურაში ყველაზე მაღალი წილი - 35.9 პროცენტი მოდის ვაჭრობის დარგზე (ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტის
ჩათვლით). მეორე ადგილზეა ხელოვნება, გართობა და დასვენება 31.3 პროცენტიანი წილით, შემდეგ მოდის დამამუშავებელი მრეწველობა - 9.3 პროცენტიანი წილით, მშენებლობა - 7.8 პროცენტიანი
წილით, ტრანსპორტი და დასაწყობება - 4.5 პროცენტიანი წილით, ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება -3.0 პროცენტიანი წილით, ხოლო დარჩენილი
8.1 პროცენტი კი სხვა დარგებზე ნაწილდება:საქსტატის ცნობით, კლების ტენდენციით ხასიათდება ბიზნესსექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელი. 2020 წლის IV კვარტალში მისი მოცულობა 12.4 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 7.3 პროცენტით ნაკლებია.

2020 წლის IV კვარტალში ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვებაში პირველ და მეორე ადგილებს იკავებს დამამუშავებელი მრეწველობა (23.7 პროცენტი) და მშენებლობა (21.6
პროცენტი), შემდეგ მოდის ვაჭრობა (17.7 პროცენტი) და ტრანსპორტი და დასაწყობება - 8.4 პროცენტიანი წილით, ხოლო დანარჩენ დარგებს სტრუქტურაში 28.5 პროცენტიანი წილი უჭირავს:2020 წლის IV კვარტალში მთლიანი ბრუნვის 60.9 პროცენტი მოდის მსხვილ ბიზნესზე, 17.1 პროცენტი - საშუალოზე, ხოლო 22.0 პროცენტი - მცირე ბიზნესზე ნაწილდება. მცირედით განსხვავებული მდგომარეობაა პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში: მსხვილ ბიზნესზე მოდის პროდუქციის გამოშვების 40.6 პროცენტი, საშუალოზე - 27.8 პროცენტი, ხოლო მცირე ბიზნესზე - 31.7 პროცენტი.

საწარმოთა მიერ განხორციელებულმა საქონლისა და მომსახურების მთლიანმა ყიდვებმა 2020 წლის IV კვარტალში 18.0 მლრდ. ლარი (გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 6.6 პროცენტით ნაკლები), ხოლო გადასაყიდად განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების ყიდვებმა - 11.0 მლრდ. ლარი შეადგინა (გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 6.0 პროცენტით ნაკლები).

რეგიონების მიხედვით მთლიან ბრუნვაში ლიდერობს ქ. თბილისი და სხვა რეგიონები შემდეგი თანმიმდევრობით:

⦁ ქ. თბილისი – 79.5 პროცენტი,
⦁ ქვემო ქართლი – 4.8 პროცენტი,
⦁ აჭარის ა.რ. – 4.2 პროცენტი,
⦁ იმერეთი – 3.0 პროცენტი,
⦁ სამეგრელო-ზემო სვანეთი – 2.7 პროცენტი.

რეგიონების მიხედვით პროდუქციის მთლიან გამოშვებაში ლიდერობს კვლავ ქ. თბილისი და სხვა რეგიონები შემდეგი თანმიმდევრობით:

⦁ ქ. თბილისი – 63.8 პროცენტი,
⦁ ქვემო ქართლი –8.9 პროცენტი,
⦁ აჭარის ა.რ. – 7.1 პროცენტი,
⦁ იმერეთი – 5.0 პროცენტი,
⦁ სამეგრელო-ზემო სვანეთი – 4.9 პროცენტი.