18.აპრილი .2021 22:00

არჩევნები, სასამართლო, პოლიტ. პატიმრები, რეფორმები - შარლ მიშელის ახალი წინადადება

არჩევნები, სასამართლო, პოლიტ. პატიმრები, რეფორმები - შარლ მიშელის ახალი წინადადება
views 2599
უკან

ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა, შარლ მიშელმა, ყველა ქართული პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელს, საქართველოს სამომავლო გზასთან დაკავშირებული ახალი დეტალური წინადადება წარუდგინა. დოკუმენტის თანახმად, დოკუმენტში საუბარია ვადამდელი არჩევნების დანიშვნის საკითხზეც, თუკი 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში "ქართული ოცნება" ხმათა 43%-ზე ნაკლებს მიიღებს. მსგავს ჩანაწერს არ ითვალისწინებდა შარლ მიშელის სპეციალური წარმომადგენლის, კრისტიან დანიელსონის მიერ პარტიებისთვის დაახლოებით 2 კვირის წინ შეთავაზებული დოკუმენტი. ამასთან, წინადადებაში საუბარია პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული პირების გათავისუფლების შესახებაც, რისთვისაც გათვალისწინებულია სპეციალური ამნისტიის და სხვა ნაბიჯების გადადგმა. ამასთან, დოკუმენტში ნათქვამია, რომ პარლამენტში 5 კომიტეტის თავმჯდომარე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი უნდა იყოს. ასევე წინადადების მიხედვით, უნდა შეიცვალოს მთავარი პროკურორის არჩევის წესიც.

შარლ მიშელის ახალი წინადადება საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს:

1) პოლიტიზირებულ მართლმსაჯულებად აღქმულ საკითხებზე რეაგირება

საქართველოს პოლიტიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფისა და შეთანხმების მიღწევისთვის, ხელმომწერებმა შეთანხმების მიღწევიდან 1 კვირის ვადაში უნდა გადადგან ნაბიჯები 2 საქმეზე, რომლებიც პოლიტიკურად აღიქმება, ამნისტიით და/ან ისეთი ნაბიჯების გადადგმით, რომელიც ეკვივალენტურ შედეგს მოიტანს. კონკრეტულად, შეთანხმების ხელმოწერიდან ერთ კვირაში, პარლამენტში წარმოდგენილმა პარტიამ უნდა მოახდინოს კანონპროექტის ინიცირება, რომლითაც ამნისტია შეეხება 2019 წლის 19-21 ივნისიდან ყველა დარღვევას და საქმეს.

მეტიც, პარლამენტმა პოლიტიკურად აღქმული საკითხები უნდა განიხილოს საკანონმდებლო დონეზე და პარლამენტის რეგლამენტში საჭიროებისამებრ შეიტანოს ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც, დეპუტატისთვის იმუნიტეტის მოსახსნელად საჭირო იყოს უბრალო უმრავლესობაზე მეტის მხარდაჭერა.

ვადები: შეთანხმების ხელმოწერიდან ერთ კვირაში უნდა გადაიდგას ნაბიჯები, მიღებულ იქნას საჭირო ზომები.

ამის შემდეგ ყველა ხელმომწერი უნდა შევიდეს პარლამენტში, რათა ხმა მისცეს შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებებს და პარლამენტის რეგლამენტის ცვლილებას.

2) ამბიციური საარჩევნო რეფორმა

ყველა შემდგომი საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს სრულად პროპორციული წესით. მომდევნო 2 საპარლამენტო არჩევნებზე ბარიერი უნდა იყოს ბუნებრივი - 0%-დან 2%-მდე.

პარლამენტის არანაკლებ 4 წევრისგან შემდგარი ჯგუფი შეძლებს შექმნას საპარლამენტო ფრაქცია, რომელშიც შესაძლებელი იქნება დეპუტატების ჩართვა სხვა პარტიებიდან;

პარტიები მხარს დაუჭერენ 2 მარტს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტს შემდეგი დამატებებით ან შესწორებებით:

ადგილობრივი არჩევნები: პროპორციული და მაჟორიტარული მანდატების 4/1 პროპორცია ხუთ დიდ ქალაქში და 2/1 პროპორცია ყველა დანარჩენში. 2.5% ბარიერი თბილისში, 3% ბარიერი ყველგან თბილისს გარეთ;

ცენტრალური საარჩევნო კომისია: 8 პროფესიული და 9 პარტიული წევრი. პროფესიული წევრები აირჩევა პარლამენტის სრული შემადგენლობის ხმების 2/3-ით. ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე უნდა იყოს ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი;

საოლქო საარჩევნო კომისია იგივე პროპორციით დაკომპლექტდება და პროფესიული წევრების ასარჩევად საჭირო იქნება ცესკოში ხმების 2/3;

საუბნო საარჩევნო კომისია იგივე პროპორციით დაკომპლექტდება, მას შემდეგ, რაც მოხდება საპარლამენტო განხილვა მიზანშეწონილობის შესახებ. პროფესიული წევრები ინიშნება საოლქო საარჩევნო კომისიების უბრალო უმრავლესობას +1 ხმით. საუბნო საარჩევნო კომისიის ოქმებს ხელს მოაწერს მინიმუმ 5 პროფესიული წევრი +1 პოლიტიკური პარტიის წევრი;

ცესკოს თავმჯდომარეს პარლამენტი ირჩევს ხმების 2/3-ით;

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ან/და პროფესიონალი წევრების არჩევის "ჩიხში შესვლის საწინააღმდეგო" მექანიზმი შეიქმნება შემდეგნაირად:

პირველი ორი მცდელობის დროს საჭირო იქნება უმრავლესობის 2/3-ის მხარდაჭერა. მესამე მცდელობისას მოთხოვნილ იქნება უმრავლესობის 3/5-ის მხარდაჭერა. შემდგომ მცდელობებს დასჭირდება უბრალო უმრავლესობა.
კენჭისყრის პროცედურებს შორის შუალედი უნდა იყოს არანაკლებ 4 კვირისა.

ყველა დანიშვნა, რომელიც "ჩიხის საწინააღმდეგო" პროცედურით განხორციელდება და მიღებულ იქნება უმრავლესობის 2/3-ზე ნაკლების მხარდაჭერით, უნდა იყოს დროებითი - 6 თვის ვადით, რა დროსაც უნდა დაიწყოს დანიშვნის სტანდარტული პროცედურა.

უნდა განისაზღვროს მკაფიო კრიტერიუმები ბიულეტენების გადასათვლელად. ქვეყნის მასშტაბით უბნების 10%-ის ავტომატური გადათვლის წესი ძალაში რჩება;

ცესკოს უფლებამოსილების ქვეშ შეიქმნება მიზნობრივი ჯგუფი, რომელშიც შევლენ სახალხო დამცველის ოფისისა და მოწვეული, სანდო, მიუკერძოებელი არჩევნებზე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, და ასევე სანდო ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები, დავების განხილვის პროცესისითვის და ცესკოსთვის დროული რეკომენდაციების წარსადგენად. შესაძლებელია, რომ ამ ჯგუფს მიენიჭოს დამატებითი ფუნქციები, როგორიცაა გადათვლის პროცესში ჩართვა;

ვენეციის კომისიის და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის (OSCE/ODIHR) 2021 წლის 20 მარტის ერთობლივი დასკვნის შესაბამისად, რომელიც შეეხება 2021 წლის იანვარში ინიცირებულ ორ კანონპროექტს (საკანონმდებლო ცვლილებებს პარტიების რეგისტრაციისა და დაფინანსების შესახებ) და შეთავაზებული ცვლილებები უნდა გადაიხედოს.

ვადები:

საარჩევნო კანონპროექტის განხილვა სამუშაო ჯგუფში განახლდება სხვა ოპოზიციური პარტიების პარლამენტში შესვლის შემდეგ;

შეთანხმების მიღწევიდან ორი კვირის განმავლობაში შეცვლილი კანონპროექტი, რომელიც ამ შეთანხმებას სრულად ასახავს, გაიგზავნება ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისში (OSCE/ODIHR) დასკვნის მისაღებად;

ყველა საჭირო ცვლილება დროულად უნდა იყოს მიღებული პარლამენტის მიერ 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე.

3) სასამართლო სისტემის რეფორმა:

სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის, ანგარიშვალდებულებისა და ხარისხის ასამაღლებლად, 2017 და 2019 წლებში მიღებული სასამართლო რეფორმების ორი პაკეტის შესაბამისად, საქართველო:

ა) კიდევ უფრო გაზრდის პირველი ინსტანციის და სააპელაციო სასამართლოების მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესში გამჭვირვალობას და ამსახურებაზე დაფუძნებულ შერჩევას, განსაკუთრებით მოსამართლეთა დანიშვნის წერილობითი დასაბუთების გამოქვეყნებით, კეთილსინდისიერების და კომპეტენციის კრიტერიუმების გათვალისწინებით;

ბ) პარლამენტს წარუდგინოს უზენაეს სასამართლოში დანიშვნის შესახებ კანონმდებლობის პროექტი, ვენეციის კომისიის 2019 წლის 24 ივნისის ნომერ 94949/2019-ის დასკვნის შესაბამისად, განსაკუთრებით, რაც შეეხება დანიშვნების ეტაპობრივ მიდგომას, ღია კენჭისყრა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და ნომინაციების დასაბუთება ამ უკანასკნელის საჭიროებისთვის.

გ) თავი შეიკავონ უზენაეს სასამართლოში დანიშვნისგან არსებული წესების შესაბამისად;

დ) მიიღოს კანონი, რომელიც განახორციელებს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2019 წლის ივნისში მიღებულ დადგენილებას სასამართლო გადაწყვეტილებების გამოქვეყნების წესების დაწესებით.

იმავდროულად, უზენაესი სასამართლოსთან დაკავშირებით, ყველა მიმდინარე დანიშვნა შეჩერდება და განაცხადის პროცესი გაიხსნება, მათ შორის ახალი კანდიდატებისთვის, ახალი კანონმდებლობის ძალაში შესვლის შემდეგ.

უნდა შემუშავდეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არსებითი რეფორმა გამჭვირვალობის, კეთილსინდისიერების და ანგარიშვალდებულების გასაზრდელად, მათ შორის დანიშვნებში, შეფასებებში, თანამდებობებზე გადაყვანებში, დისციპლინურ ზომებსა და საჩივრებში, წარდგენება ვენეციის კომისიასა და ეუთო/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისს(ODIHR) დასკვნისთვის და მათი რეკომენდაციები სრულად უნდა შესრულდეს.

რაც შეეხება მომავალ გენერალურ პროკურორებს, კონსტიტუციური გადასინჯვის აუცილებელი პროცედურების შემდეგ, მათ შორის საზოგადოებრივი დებატების ჩათვლით, მხარეები ვალდებულებას იღებენ დაიცვან საერთო პოლიტიკური პოზიცია, რომ მიიღონ პარლამენტის წევრთა კვალიფიციური უმრავლესობის ხმა, უზრუნველყონ ფართო, პარტიულ პოლიტიკურ მხარდაჭერა, გენერალური პროკურორების დანიშვნისთვის და ამ დანიშვნების საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის შესატყვისად, რათა დანიშვნები განხორციელდეს გამჭვირვალე, არაპარტიული გზით, დამსახურების საფუძველზე.

გარდა ამისა, მხარეები იღებენ ვალდებულებას, დაიცვან საერთო პოლიტიკური პოზიცია მომავალი გენერალური პროკურორების არჩევის “ჩიხში შესვლის საწინააღმდეგო” მექანიზმის შექმნის შესახებ:

ა) პირველი ორი მცდელობა საჭიროებს კვალიფიციურ უმრავლესობას. შემდგომ მცდელობებს უბრალო უმრავლესობა დასჭირდება.

ბ) ხმის მიცემა უნდა მოხდეს წინა კენჭისყრიდან არა უადრეს 4 კვირისა.

გ) ამ ანტი-ჩიხური პროცედურის შესაბამისად ნებისმიერი დანიშვნა (კვალიფიციურ უმრავლესობაზე დაბალი) დროებითია, ვადა შეზღუდულია ერთი წლით, რომლის განმავლობაშიც დაიწყება დანიშვნის სტანდარტული პროცედურა.

მხარეები ვალდებულებას იღებენ შემდგომი სასამართლო რეფორმის ჩასატარებლად, ინკლუზიური პროცესის მეშვეობით, სასამართლო რეფორმის მე-3 და მე-4 ტალღების ეფექტურობის შეფასების ჩათვლით. ამ რეფორმების განსახორციელებლად, განსაკუთრებით დანიშნულ პირთა კეთილსინდისიერების საკითხში, მოძიებულ იქნება საერთაშორისო რჩევა და დახმარება

4) ძალაუფლების განაწილება პარლამენტში

პარლამენტის წევრები ოპოზიციური პარტიებიდან უხელმძღვანელებენ ხუთ კომიტეტს, საიდანაც ორი კომიტეტი შერჩეული იქნება ქვემოთ მოყვანილი სიიდან:

1) საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი;
2) იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი;
3) ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი;
4) საბიუჯეტო და საფინანსო კომიტეტი;
5) საგარეო საქმეთა კომიტეტი.

პარლამენტის წევრები ოპოზიციური პარტიებიდან დაიკავებენ საპარლამენტო დელეგაციის თავმჯდომარის 1 პოზიციას იმ საპარლამენტო დელეგაციებში, რომლებიც საქართველოს წარმოადგენენ შემდეგ საერთაშორისო ფორუმებში: ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეა, ევროკავშირი–საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტი, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა.

ვადები: ხელმოწერიდან ერთი კვირის განმავლობაში უნდა დაიწყოს პარლამენტში ძალაუფლების მეტი განაწილების პროცესი, რომ ცვლილებები ძალაში შევიდეს 2021 წლის საშემოდგომო სესიის მოწვევისთანავე.

5) მომავალი არჩევნები

ქართული ოცნების 2021 წლის 16 აპრილის შეთავაზების შესაბამისად, რიგგარეშე არჩევნები ჩატარდეს 2022 წელს იმ შემთხვევაში, თუ მმართველი პარტია, ქართული ოცნება 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში პროპორციული ხმების 43%-ზე ნაკლებს მიიღებს.

პარტიები მხედველობაში იღებენ ეუთო/ოდირის შეფასებას, რომლის მიხედვით, "31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები კონკურენტულ გარემოში და ზოგადად ძირითადი თავისუფლებების დაცვით ჩატარდა. ამის მიუხედავად, ამომრჩევლებზე ზეწოლის შესახებ ფართოდ გავრცელებული ბრალდებები და მმართველ პარტიასა და სახელმწიფოს შორის საზღვრის ბუნდოვანება საარჩევნო პროცესის ზოგიერთი ასპექტის მიმართ საზოგადოების ნდობას ამცირებდა. (...) ფორმალურ საფუძველზე საჩივრების უდიდესი ნაწილის განხილვაზე სისტემურმა უარის თქმამ საგრძნობლად შეამცირა მათზე ეფექტური სამართლებრივი რეაგირება".

პარტიები აღიარებენ, რომ ისინი განსხვავებულად აფასებენ 2020 წლის არჩევნებს და თანხმდებიან საპარლამენტო მანდატებზე და მონაწილეობაზე მომავალ არჩევნებში, რომელიც ჩატარდება წინამდებარე დოკუმენტით განსაზღვრული საარჩევნო რეფორმის საფუძველზე, საქართველოს პოლიტიკური სტაბილურობისა და წინამდებარე შეთანხმების განხორციელების ინტერესებიდან გამომდინარე.

2021 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნებისთვის საქართველოს ხელისუფლება მოითხოვს საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის ჩამოსვლას.

მსგავსი სიახლეები

ნახეთ ყველა სიახლე

ყველა