18.დეკემბერი .2020 21:40

აუდიტი: სუს-მა ხელშეკრულების პირობების გვერდის ავლით 139,000 ლარის პრემია გასცა

აუდიტი: სუს-მა ხელშეკრულების პირობების გვერდის ავლით 139,000 ლარის პრემია გასცა
views 1507
უკან

2019 წლის განმავლობაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა თავის თანამშრომლებზე 138,755 ლარის პრემია და დანამატი გასცა ისე, რომ ამით სახელშეკრულებლო პირობები დაარღვია. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, ამ პრემიებისა და დანამატების გაცემა არ შეიძლებოდა, რადგანაც ამის შესაძლებლობას არ ითვალისწინებდა დასაქმებულთან გაფორმებული ხელშეკრულება. შესაბამისად, სუს-მა ხელშეკრულების პირობების დარღვევით გასცა ეს დანამატები.

“საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირისთვის სახელფასო დანამატის მიცემა შესაძლებელია, თუ ეს უფლებამოსილება გამომდინარეობს ხელშეკრულების პირობებიდან. 2019 წელს სამსახურის მიერ შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული თანამშრომლებისთვის პრემიის და დანამატის მუხლებით ჯამურად გაცემულია 138,755 ლარი, ხელშეკრულებების პირობებით კი მსგავსი უფლებამოსილება განსაზღვრული არ არის. შედეგად, წლის განმავლობაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირებისთვის „საქონლისა და მომსახურების“ მუხლიდან 138,755 ლარის პრემიისა და დანამატის გადახდის ფაქტი სახელშეკრულებო პირობებს არ შეესაბამება,”- ნათქვამია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში.

ამავე დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ სუს-ის სტრუქტურაში ხელფასების გაცემისთვის არ გამოიყენება დასაქმებულის მიერ შესრულებული სამუშაოს დროის აღრიცხვის ოფიციალური ფორმა, ასევე არ არის შექმნილი შიდა კონტროლის დამატებითი მექანიზმები.

როგორც აუდიტიდან ირკვევა პერიოდულად წარმოიშვება შემთხვევები, როდესაც ხელფასი გათავისუფლებულ თანამშრომლებს ერიცხებათ.

“სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელები არ მონაწილეობენ თავიანთი თანამშრომლებისათვის ხელფასების დარიცხვის პროცესში, რაც მინიმუმამდე შეამცირებდა გათავისუფლებული თანამშრომლისთვის ან გარეშე პირისთვის ხელფასის დარიცხვის რისკს,”- ნათქვამია აუდიტის სამსახურის ანგარიშში.

2019 წლის მდგომარეობით, ზედმეტად დარიცხული თანხები 23,773 ლარს შეადგენდა.

გასულ წელს სუს-ის ბიუჯეტი 136 მილიონი ლარი იყო, აქედან დასაქმებულთა ხელფასებზე 82.6 მილიონი ლარი დაიხარჯა.

მნიშვნელოვანია ფაქტი, რომ სუს-ის აუდიტი პირველად ჩატარდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის არსებობის ისტორიაში.

მსგავსი სიახლეები

ნახეთ ყველა სიახლე

ყველა