01.ივლისი .2022 22:30

აუდიტმა ტექინსპექტირების რეფორმის ხარვეზები გამოავლინა - "შეუძლებელია განისაზღვროს გაუმართაობით მიღებული გავლენა ჰაერის ხარისხზე"

აუდიტმა ტექინსპექტირების რეფორმის ხარვეზები გამოავლინა - "შეუძლებელია განისაზღვროს გაუმართაობით მიღებული გავლენა ჰაერის ხარისხზე"
views 824
უკან

აუდიტის სამსახურმა ტექინსპექტირების რეფორმაში გარკვეული ხარვეზები გამოავლინა. კერძოდ, ანგარიშის მიხედვით, 2018-2020 წლებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული სხვადასხვა მავნე ნივთიერების კონცენტრაციების დადგენა და არეალის დაფარვა არ წარმოებდა სრულყოფილად, რის გამოც შეუძლებელია განისაზღვროს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური გაუმართაობით მიღებული გავლენა ჰაერის დაბინძურებაზე. როგორც ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექინსპექტირების პროცესზე სახელმწიფო კონტროლის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიშშია აღნიშნული, ზემოაღნიშნულის გარეშე შეუძლებელია რეფორმის ეფექტიანობის სათანადოდ შეფასება, მიზნის მიღწევის თვალსაზრისით.

ცნობისთვის, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების რეფორმა საქართველოში 2018 წლიდან დაიწყო, რასაც ახორციელებენ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები − აკრედიტაციის ცენტრი და სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო. რეფორმის მიზანია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და მათი ტექნიკური გაუმართაობით გამოწვეული საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების, ადამიანისა და გარემოსათვის მიყენებული ზიანის მინიმიზაცია.

"ტრანსპორტის გარემოზე ზემოქმედების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება. ქვეყანაში არსებული ავტოპარკის ხანდაზმულობა, მათი რაოდენობის ყოველწლიური ზრდა და ტექნიკური გაუმართაობა, ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია, რაც ნეგატიურად აისახება მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე. აქედან გამომდინარე, ტექნიკური ინსპექტირების რეფორმის მიზნის მიღწევას გარემოზე მიყენებული ზიანის მინიმიზაციასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება.

„2017-2021 წლების გარემოს დაცვის მოქმედებათა მესამე ეროვნული პროგრამის“ შესაბამისად, ქვეყნის მასშტაბით ჰაერის დაბინძურების კუთხით არსებული მთლიანი სურათი ჯერ კიდევ არ არის სრულყოფილი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის მიხედვით, 2018-2020 წლებში ჰაერში მავნე ნივთიერებების კონცენტრაციების დადგენა ავტომატური სადგურებით ხორციელდებოდა მხოლოდ თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში, ხოლო სხვა რეგიონებში ინდიკატორული გაზომვები წლების მიხედვით წარმოებდა განსხვავებულ ლოკაციებზე და ისიც მხოლოდ აზოტის დიოქსიდის (NO2 ) შემთხვევაში. შესაბამისად, აღნიშნული მონაცემები არ იძლევა 2018-2020 წლების ფაქტობრივი შედეგების შედარების შესაძლებლობას“, - წერია აუდიტის ანგარიშში.

აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციაა, რეფორმის ეფექტიანობის შეფასების მიზნით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ შესაბამისი უწყებების ჩართულობით შეიმუშაოს სტატისტიკურ ინფორმაციასა და ობიექტურ კვლევაზე დაფუძნებული ინსპექტირების რეფორმის ყოველწლიური მისაღწევი შედეგები გაზომვადი ინდიკატორებით და განახორციელოს რეფორმის მიზნების მიღწევის ყოველწლიური მონიტორინგი.

მსგავსი სიახლეები

ნახეთ ყველა სიახლე

ყველა