29.სექტემბერი .2022 14:43

ეკონომიკის რომელ სექტორებშია ზრდის ყველაზე მაღალი ტემპი - რეიტინგი

ეკონომიკის რომელ სექტორებშია ზრდის ყველაზე მაღალი ტემპი - რეიტინგი
views 794
უკან

საქსტატის თანახმად, 2022 წლის II კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა მიმდინარე ფასებში 18 მილიარდ ლარს გაუტოლდა, ხოლო წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 7.1% შეადგინა.

ეკონომიკის სექტორებს შორის ყველაზე მაღალი - 75.9%-იანი ზრდა ენერგეტიკის სექტორში დაფიქსირდა, რაც საქართველოში გამომუშავებული ელექტროენერგიის მოცულობის ზრდას და დენის ექსპორტის 400%-ით მატებას უკავშირდებოდა. ამ დრომდე საქართველომ 74 მილიონი დოლარის ელექტროენერგია გაიტანა ექსპორტზე, რაც წინა წლებთან შედარებით რეკორდული მაჩვენებელია.

28%-იანი ზრდაა კომუნიკაციების სექტორში, ტრანსპორტში 18%-იანი ზრდა, საფინანსოში კი 7%-იანი მატება. 3%-იანი კლებაა მშენებლობის დარგში, ასევე უძრავი ქონების სექტორშიც შემცირება ფიქსირდება.

ყველაზე მეტად, 12.7%-ით შემცირებულია ჯანდაცვის სექტორში მოღვაწე კომპანიების შემოსავლები.

ეკონომიკის სექტორები 2022 წლის მეორე კვარტალში არსებული ზრდის მიხედვით;

● ენერგეტიკა - 75.9%
● სხვა მომსახურება - 32.3%
● ინფორმაცია და კომუნიკაცია - 27.7%
● ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები - 24.4%
● ტრანსპორტი და დასაწყობება - 18.6%
● სამთომოპოვებითი მრეწველობა - 12.6%
● განათლება - 12.0%
● შინამეურნეობების, როგორც დამქირავებლის, საქმიანობები; არადიფერენცირებული საქონლის და მომსახურების წარმოება შინამეურნეობების მიერ საკუთარი მოხმარებისათვის - 11.0%
● სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა - 10.9%
● წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები - 10.7%
● ტურიზმი - 9.2%
● საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები - 6.7%
● მშპ საბაზისო ფასებში - 6.0%
● სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური უსაფრთხოება - 4.8%
● საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი - 3.0%
● ხელოვნება, გართობა და დასვენება - 2.1%
● დამამუშავებელი მრეწველობა - მინუს 1.6%
● უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები - მინუს 2.7%
● მშენებლობა - მინუს 3.2%
● პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები - მინუს 9.2%
● ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები - მინუს12.7%

მსგავსი სიახლეები

ნახეთ ყველა სიახლე

ყველა