09.თებერვალი .2023 14:10

პარლამენტმა „საჯარო შესყიდვების შესახებ“ კანონი მიიღო

პარლამენტმა „საჯარო შესყიდვების შესახებ“ კანონი მიიღო
views 594
უკან

საჯარო შესყიდვების სფეროს ახალი კანონი დაარეგულირებს. პარლამენტმა 90 ხმით, მესამე მოსმენით „საჯარო შესყიდვების შესახებ“ კანონი მიიღო.

კანონით დგინდება საჯარო შესყიდვების განხორციელების ზოგადი სამართლებრივი, ორგანიზაციული და ეკონომიკური პრინციპები, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროსთან დაკავშირებული საჯარო შესყიდვების განხორციელების წესი, საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს უფლებამოსილება და დავის განხილვის წესი.

ახალი კანონით, აგრეთვე, წესრიგდება საჯარო შესყიდვის მონაწილეებთან, საჯარო შესყიდვის პროცედურებთან, საჯარო შესყიდვის ინსტრუმენტებთან, საჯარო შესყიდვის მომზადებასთან, საჯარო შესყიდვის გამოცხადებასთან, განაცხადისა და წინადადების წარდგენასთან, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროსთან დაკავშირებულ საჯარო შესყიდვებთან, დავის განმხილველ ორგანოებთან და დავის განხილვასთან, ანგარიშგებასთან და კონტროლთან დაკავშირებული საკითხები.

კანონი ემსახურება ევროკავშირის დირექტივების იმპლემენტაციას.

„საჯარო შესყიდვების შესახებ“ კანონიდან გამომდინარე ცვლილებები შევიდა ოცდათოთხმეტ კანონში.

„საჯარო შესყიდვების“ კანონპროექტით „შავის სიის“ წარმოება იცვლება