01.მარტი .2020 19:55

"კავკასუს ონლაინს" შესაძლოა ავტორიზაცია შეუჩერდეს - მიზეზი GNCC-ის გადაწყვეტილებაა

views 1370
უკან

საქართველოში საბითუმო ინტერნეტის ერთ-ერთ მთავარ მოთამაშეს, "კავკასუს ონლაინს" ავტორიზაციის შეჩერება ემუქრება. ამის მიზეზი კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის (GNCC) მიერ კომპანიის წინააღმდეგ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების გატარებაა. საქმე იმაშია, რომ რამდენიმე თვის წინ "კავკასუს ონლაინს" მეპატრონე შეეცვალა და ის "ნელგადო ლიმითედი" გახდა, მესაკუთრის ცვლილების შესახებ კი კომპანიამ მარეგულირებელს ინფორმაცია დაგვიანებით წარუდგინა, რაც კომისიის განმარტებით მისი რეგულაციების დარღვევას წარმოადგენს. 

BMG-ისთვის გამოგზავნილ განმარტებაში კომისია აღნიშნავს, რომ მათ 2020 წლის 27 თებერვალს მათ განუხილველად დატოვეს შპს „კავკასუს ონლაინის“ 2020 წლის 14 თებერვლის მომართვა შპს „კავკასუს ონლაინის“ ბენეფიციარი მესაკუთრის, კომპანია „ნელგადო ლიმითედის“ აქციების უკვე განხორციელებული ნასყიდობის ტრანზაქციაზე თანხმობის გაცემისა და ავტორიზაციის შეჩერების სანქციის გამოუყენებლობის შესახებ, რაც უკავშირდებოდა იმ ფაქტს, რომ კომპანიამ საკუთარ განცხადებაში არ მიუთითა ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 102-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად განსაზღვრული გარემოებები. 

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის განმარტება:

"თქვენი კითხვის პასუხად გაცნობებთ, რომ შპს „კავკასუს ონლაინმა“ 2020 წლის 14 თებერვალს მომართა კომისიას შპს „კავკასუს ონლაინის“ ბენეფიციარი მესაკუთრის, კომპანია „ნელგადო ლიმითედის“ აქციების უკვე განხორციელებული ნასყიდობის ტრანზაქციაზე თანხმობის გაცემისა და ავტორიზაციის შეჩერების სანქციის გამოუყენებლობის შესახებ შუამდგომლობის თაობაზე. შპს „კავკასუს ონლაინი“ მისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზეც აყენებდა ზუსტად ანალოგიურ მოთხოვნას, თუმცა კომისიის მიერ არ დაკმაყოფილდა აღნიშნული მოთხოვნა, რომლის დეტალური არგუმენტაცია და დასაბუთება მოცემულია კომისიის 2019 წლის 17 ოქტომბრის №19-18/605 გადაწყვეტილებაში.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 102-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად „განცხადება იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომლის თაობაზედაც არსებობს ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი განცხადების, აგრეთვე საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ, შეიძლება წარდგენილი იქნეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ფაქტობრივი ან სამართლებრივი მდგომარეობა, რომელიც საფუძვლად დაედო ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემას, შეიცვალა დაინტერესებული პირის სასარგებლოდ, ან თუ არსებობს ახლად აღმოჩენილი ან ახლად გამოვლენილი გარემოებანი (მტკიცებულებები), რომლებიც განაპირობებს განმცხადებლისათვის უფრო ხელსაყრელი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემას.“

ვინაიდან შპს „კავკასუს ონლაინის“ 2020 წლის 14 თებერვლის წერილში არ არის მითითება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 102-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული გარემოებების არსებობის შესახებ, აღნიშნული წარმოადგენს განცხადებაზე უარის თქმის სამართლებრივ საფუძველს ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად. შესაბამისად კომისიის 2020 წლის 27 თებერვლის გადაწყვეტილებით განუხილველად დარჩა შპს „კავკასუს ონლაინის“ 2020 წლის 14 თებერვლის მომართვა შპს „კავკასუს ონლაინის“ ბენეფიციარი მესაკუთრის, კომპანია „ნელგადო ლიმითედის“ აქციების უკვე განხორციელებული ნასყიდობის ტრანზაქციაზე თანხმობის გაცემისა და ავტორიზაციის შეჩერების სანქციის გამოუყენებლობის შესახებ. ვინაიდან შპს „კავკასუს ონლაინს“ აღნიშნული განცხადებით კომუნიკაციების კომისიისთვის აქციების გასხვისებამდე უნდა მოემართა და არა აქციების გასხვისებიდან 5 თვის შემდეგ. კომუნიკაციების კომისიამ კავკასუს ონლაინი უკვე ორჯერ დააჯარიმა აღნიშნული დარღვევის გამო, კომისია როგორც აქამდე მომავალშიც კანონის მოთხოვნების შესაბამისად იმოქმედებს,"- აღნიშნავს კომისია. 

რატომ არის მნიშვნელოვანი, ვიცოდეთ ვისზე გაიყიდა კავკასუს ონლაინის წილები?

საქმე ისაა, რომ კომპანია არის 1,200-კილომეტრიანი წყალქვეშა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის ერთპიროვნული მესაკუთრე, რომლის საშუალებითაც ევროპიდან სამხრეთ კავკასიისა და კასპიის ზღვის რეგიონში ინტერნეტის ტრანზიტული მიწოდება ხდება. ამასთან, კავკასუს ონლაინი საბითუმო სექტორში მნიშვნელოვანი მოთამაშეა, 2010 წელს „საქართველოს რკინიგზის ტელეკომის” შეძენამ კომპანიას საშუალება მისცა შესულიყო მთელ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში: საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში, ასევე ირანსა და ერაყში. გამომდინარე იქიდან, რომ კავკასუს ონლაინი ასეთი მნიშვნელოვანი მოთამაშეა ბაზარზე, კომუნიკაციების კომისიაც სწორედ ამიტომ ხედავს რისკებს.

“ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომელიც ეხება „კავკასუს ონლაინს“, კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ცვლილებას ანუ წილების გასხვისებას, იმიტომ, რომ აღნიშნულმა ტრანზაქციამ გარკვეული საკომუნიკაციო სერვისების მიწოდების თვალსაზრისით, არა მხოლოდ საქართველოს შიდა ბაზარზე შეიძლება მოახდინოს გავლენა, არამედ რეგიონალურ ბაზარზე მის კონკურენტუნარიანობას შეიძლება მიაყენოს ზიანი. ყველას კარგად გვესმის, რომ შესაძლოა ბენეფიციარის ცვლილებასთან ერთად გარკვეულ სტრატეგიებში და სამომავლო ხედვებში ფუნდამენტური ცვლილებები შეიძლება მოხდეს, სწორედ ამ რისკების დაზღვევისთვის ითვალისწინებს კანონმდებლობა, კომისიის წინასწარ ინფორმირებას და საკითხის საფუძვლიან შესწავლას. ფაქტი სახეზე გვაქვს, რომ ბენეფიციარის ცვლილება მოხდა და სერიოზულ დარღვევასთან გვაქვს საქმე”,- აღნიშნავს კომისია.

მსგავსი სიახლეები

ნახეთ ყველა სიახლე

ყველა