21.მარტი .2022 15:30

რა პირობით დაუფინანსებს სახელმწიფო კოოპერატივებს შემნახავი მეურნეობის მოწყობას?

რა პირობით დაუფინანსებს სახელმწიფო კოოპერატივებს  შემნახავი მეურნეობის მოწყობას?
views 699
უკან

საქართველოს მთავრობის სხდომაზე დღეს მიღებული გადაწყვეტილებით, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდასაჭერად კიდევ ერთი პროგრამა განხორციელდება.

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების“ სახელმწიფო პროგრამის პირობებით, სოფლის განვითარების სააგენტო შემნახველი და სამაცივრო ინფრასტრუქტურის თანადაფინანსებას უზრუნველყოფს, რომელიც გათვალისწინებული იქნება მხოლოდ ბოსტნეულისა და კარტოფილის შესანახად. 500 ტონა ტევადობის შემნახველი საწარმოს თანადაფინანსების მოცულობა მისი ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 80%-ს და არაუმეტეს 450 000 ლარს შეადგენს.

„პროგრამით დადგენილი პირობით, პოტენციური ბენეფიციარის, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის მეპაიეთა რაოდენობა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 20 მეპაიეს, თითოეული მეპაიის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი არანაკლებ 0.1 ჰა-ს, ხოლო პოტენციური ბენეფიციარის ან/და პოტენციური ბენეფიციარის მეპაიეთა საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთ(ებ)ის ჯამური ფართობი არანაკლებ 20 ჰექტარს უნდა შეადგენდეს“, - ნათქვამია სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.