09.აპრილი .2020 17:09

რა ვალდებულება აქვთ ლაბორატორიებს, რომლებიც კორონავირუსზე ტესტირებას ჩაატარებენ?

views 318
უკან

ჯანდაცვის სამინისტრომ განსაზღვრა ახალი ალგორითმი, რომლითაც COVID-19-ის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის სქემაში მონაწილე ლაბორატორიებს ვალდებულებები დაეკისრათ.

კერძოდ, მათი ვალდებულებაა ტესტირება ჩაატარონ არსებული ალგორითმის მიხედვით;

დაუყოვნებლივ აცნობონ რეფერენს ლაბორატორიას დადებითი ან საეჭვო შემთხვევების შესახებ და განახორციელონ ნიმუშის (პირველადი ან გამოყოფილი RNA) რეფერალი შემდგომი კონფირმაციისათვის საჭიროების შემთხვევაში;

ამასთან, 24 საათის განმავლობაში გადააგზავნონ დკსჯეც-ში ჩატარებული კვლევების შესახებ ინფორმაცია ბენეფიციარების პირადი ინფორმაციის მითითებით, რაზეც პაციენტის მხრიდან უნდა ჰქონდეთ ინფორმირებული თანხმობა;

უნდა აწარმოონ ყველა ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის რეგისტრაცია და დოკუმენტირებული შედეგი ატვირთვა საერთო ელექტრონულ ბაზაში.