21.ნოემბერი .2022 11:13

რაზე იმსჯელებს მთავრობა დღეს? - დაგეგმილია 14 საკითხის განხილვა

რაზე იმსჯელებს მთავრობა დღეს? - დაგეგმილია 14 საკითხის განხილვა
views 474
უკან

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს მინისტრთა კაბინეტის სხდომა გაიმართება. ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 14 საკითხს განიხილავენ:

საქართველოს კანონის პროექტი „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები.

მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი

საქართველოს კანონის პროექტი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები.

მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ”

მომხსენებელი: ი. ქარსელაძე

საქართველოს კანონის პროექტი „რადიაციული დაცვის, ბირთვული უსაფრთხოებისა და დაცულობის შესახებ“ და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები.

მომხსენებელი: ო. შამუგია

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი ,,საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების 2021-2025 წლების სტრატეგიის 2023-2025 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ”.

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის ფორმით პრივატიზების შესახებ“.

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი "სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „ვიზა ეს-ლაინისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი "სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის ფ/პ შალვა კიკვაძისათვის იჯარის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ”.

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირობებიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციის მოწონებისა და მისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე“.

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი "საქართველოს მთავრობასა და შპს "არჯი ენერჯის’’ შორის „არჯი ენერჯი“ ქარის ელექტროსადგურის შესახებ დასადები ხელშეკრულების თაობაზე”.

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი "საგადასახადო შეთანხმებების გაფორმების შესახებ“.

მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი "შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასა“ და ერთობლივ საწარმოს - YDA Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi & Ardem Yapi Gayrimenkul Insaat Taahut Akar. Mad. Tic. A.S.-ს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ”.

მომხსენებელი: ი. ქარსელაძე

მსგავსი სიახლეები

ნახეთ ყველა სიახლე

ყველა