02.სექტემბერი .2022 00:20

რისთვის იყენებენ ყველაზე მეტად ინტერნეტს საქართველოში? - სტატისტიკა

რისთვის იყენებენ ყველაზე მეტად ინტერნეტს საქართველოში? - სტატისტიკა
views 1064
უკან

საქსტატის მიერ დღეს გამოქვეყნებული შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების 2022 წლის გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, საქართველოში ინტერნეტით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი გაიზარდა.

კვლევიდან ირკვევა, რომ ბოლო 3 თვის განმავლობაში ინტერნეტით 6 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის 79.8%-მა ისარგებლა. ამასთან, ბოლო 3 თვეში მობილური მოწყობილობა (მობილური ტელეფონი, ლეპტოპი, პლანშეტი და ა.შ.) უსადენო ინტერნეტთან დასაკავშირებლად 15 წლის და უფროსი ასაკის ინტერნეტის მომხმარებელთა 99.0%-მა გამოიყენა, სადაც ქალების მაჩვენებელი კაცებისას აღემატებოდა: ქალების შემთხვევაში ეს 99.1%, ხოლო კაცებისათვის - 98.8% იყო. ასაკობრივ ჭრილში კი ყველაზე მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი (99.8%) 15-29 წლის მოსახლეობაში დაფიქსირდა.

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, კომპიუტერით უზრუნველყოფილია შინამეურნეობების 60.3%. აღნიშნული მაჩვენებლის მნიშვნელობამ საქალაქო დასახლებებში 70.7% შეადგინა, ხოლო სასოფლო დასახლებებში - 46.1%. რეგიონების მიხედვით ეს მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი თბილისსა და აჭარაში დაფიქსირდა და შესაბამისად - 73.6% და 62.7% შეადგინა.

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, ბოლო სამ თვეში 15 წლის და უფროსი ასაკის ინტერნეტის მომხმარებელ მოსახლეობაში, ინტერნეტის გამოყენების ძირითადი მიზნების რეიტინგი შემდეგნაირია:

• სოციალური ქსელების გამოყენება (95.9%);
• ინტერნეტ (აუდიო/ვიდეო) კავშირი (91.2%);
• ჯანმრთელობის საკითხებზე ინფორმაციის მოძიება (51.4%);
• ონლაინ ახალი ამბების/გაზეთების/ჟურნალების წაკითხვა (49.3%);
• საქონლისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაციის მოძიება (43.3%);
• ინტერნეტ ბანკინგით სარგებლობა (41.3%);
• ელ. ფოსტის მიღება/გაგზავნა (40.1%);
• პროგრამული უზრუნველყოფის პროდუქტის (გარდა თამაშებისა) ჩამოტვირთვა (17.7%);
• სამუშაოს ძიება ან სამუშაოსთვის აპლიკაციების გაგზავნა (14.1%).

აღსანიშნია ისიც, რომ ბოლო 12 თვეში 15 წლის და უფროსი ასაკის ინტერნეტის მომხმარებელი მოსახლეობის 23.8%-მა ინტერნეტის მეშვეობით შეიძინა ან შეუკვეთა საქონელი ან მომსახურება. საქსტატის კვლევის მიხედვით, ამ მაჩვენებლის მნიშვნელობები დასახლების ტიპის მიხედვით განსხვავდება: საქალაქო დასახლებებში - 28.8%-ია, ხოლო სასოფლო დასახლებებში - 14.3%. რაც შეეხება სქესის მიხედვით ინტერნეტის გამოყენების განაწილებას, მაჩვენებლის მნიშვნელობები ქალებისათვის 26.3%-ს, კაცებისათვის კი 21.0%-ს შეადგენს.

ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით კი მაჩვენებლის მნიშვნელობები განსხვავებულია: 15-29 წლის ასაკის მოსახლეობაში - 37.7%, 30-59 წლის ასაკის მოსახლეობაში - 22%, ხოლო 60 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობაში - 8%-ია.