26.დეკემბერი .2019 17:14

"რვაფეხა" იჯარის წესით გაიცა - გამარჯვებული სასტუმრო "ჰილტონის" მფლობელია

views 730
უკან

"რვაფეხას" ახალი მფლობელი გამოუჩნდა და სულ მალე იქ განთავსებული კაფე ქალაქის სავიზიტო ბარათი გახდება.

აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სსიპ ბათუმის ბულვარმა, ზღვისპირა პარკში მდებარე 2053 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 202 კვ.მ შენობა-ნაგებობა (კაფე-ბარი N7, რვაფეხა) იჯარის წესით გასცა და ის კომპანია "ტურ ინვესტის" დროებით მფლობელობაში გადავა, რომელსაც თავის მხრივ "რვაფეხას" მომიჯნავედ სასტუმროს ფლობს და რომელსაც ბრენდი "ჰილტონი" მართავს.

აჭარის მთავრობის პრეს-სამსახურის ინფორმაციით, აუქციონზე იჯარის წლიური საწყისი თანხა 150 000 ლარს შეადგენდა, ხოლო აუქციონის დასრულების შემდეგ წლიური საიჯარო თანხა 154 500 ლარით განისაზღვრა.

აუქციონის პირობების მიხედვით, "ტურ ინვესტი" ვალდებული იქნება შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში მეიჯარესთან (აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო) ობიექტზე განსათავსებელი სკამებისა და მაგიდების ვიზუალური ესკიზი, ასევე ობიექტზე ავეჯის (სკამი, მაგიდა, ქოლგა, გამწვანება) განთავსების გეგმა შეათანხმოს.

მეიჯარეს უფლება არ ააქვს მოიჯარის თანხმობის გარეშე შეცვალოს ვიზუალი ან/და ავეჯის განთავსების შეთანხმებული გეგმა.

აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია, ასევე, რომ ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 კალენდარული დღის ვადაში აამოქმედოს საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტი (კაფე), რომელშიც უფელბამოსილია განახორციელოს მხოლოდ შემდეგი სახეობის პროდუქციით კლიენტთა მომსახურეობა: საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, ყავა, გამაგრილებელი სასმელები, მინერალური წყლები, ალკოჰოლური სასმელები, პურ-ფუნთუშეული, ხილის წვენები, შოკოლადი, ხილი.

ნებისმიერი სხვა პროდუქციით კლიეტთა მომსახურეობა ითვლება იჯარის ხელშეკრულების არსებით დარღვევად და გამოვლენისთანავე წარმოადგენს იჯარის ხელშეკრულების დაუყონებლივ ცალმხრივად შეწყვეტის საფუძველს.

მოიჯარე ვალდებულია, გადაცემული ქონების მოვლა-პატრონობა და დაცვა, დაზიანების შემთხვევაში საკუთარი ხარჯებით დაუყონებლივ მოახდინოს მისი აღდგენა, უზრუნველყოს შენობა ნაგებობისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება.

იჯარის საგანი უნდა ფუნქციონირებდეს წელიწადში არანაკლებ 6 თვე, ამასთანავე უწყვეტად უნდა ფუნქციონირებდეს 1-ელი ივნისიდან 30 სეტემბრამდე.

აუქციონის პირობების მიხედვითვე, "ტურ ინვესტი" ვალდებული იქნება საკუთარი სახსრებით გადაიხადოს ყველა სახის კომუნალური მომსახურების გადასახადი და დაამონტაჟოს ყველა საჭირო მრიცხველი. აუქციონში გამარჯვებულს არ აქვს უფლება იჯარის ხელშეკრულებით მიღებული უფლება-მოვალეობები, სსიპ ბათუმის ბულვარის წინასწარი თანხმობის გარეშე გადასცეს მესამე პირს;

მოიჯარე ვალდებულია, იჯარის გასვლის ვადის შემდგომ გადაცემული უძრავი ქონება დააბრუნოს პირვანდელ მდგომარეობაში.

მეიჯარე იტოვებს უფლებას, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს (მესაკუთრე) მოთხოვნის შემთხვევაში მოსთხოვოს მოიჯარეს იჯარით გადაცემული ქონების გამონთავისუფლება 3 თვის განმავლობაში და მიმართოს მოიჯარეს ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

მსგავსი სიახლეები

ნახეთ ყველა სიახლე

ყველა