18.დეკემბერი .2019 23:12

საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარების მაჩვენებელი 2018 წელს გაიზარდა

საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარების მაჩვენებელი 2018 წელს გაიზარდა
views 488
უკან

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, საქართველოში 2018 წელს 11 937,3 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია მოიხმარეს, რაც 6,5 პროცენტით აღემატება 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელს. ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდა ძირითადად განპირობებულია როგორც წარმოების მოცულობისა და მომსახურების დარგების გაფართოებით, ასევე შინამეურნეობებში აღნიშნულ ენერგორესურსზე მოთხოვნის ზრდით.

რაც შეეხება ბუნებრივ გაზს, 2018 წლის მონაცემებით, ბუნებრივ აირზე მოთხოვნის მოცულობამ შეადგინა 2 408,3 მილიონი მ3, რაც წინა წელთან შედარებით 1,3 პროცენტით ნაკლებია, ხოლო წლის განმავლობაში მოხმარებულია 1 809,2 მილიონი მ3 ბუნებრივი გაზი, რაც წინა წელთან შედარებით 0,8 პროცენტით ნაკლები.

ამასთან, საქსტატის ცნობით, 2017 წელთან შედარებით ბუნებრივი გაზის მოხმარება შემცირდა შინამეურნეობების სექტორში (3,7 პროცენტით ნაკლები). შემცირების მიზეზი უმთავრესად თბილი ზამთარი იყო.

გარდა ამისა, საქსტატის გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, 2018 წელს ქვეყანაში მოხმარებულია 1 240,0 ათასი ტონა ნავთობპროდუქტი - წინა წელთან შედარებით 2,3 პროცენტით ნაკლები, რაც გარკვეულწილად ნავთობპროდუქტებზე ფასების მატებით აიხსნება.

საერთო ჯამში, ენერგორესურსების მოხმარების სტრუქტურაში 34,5 პროცენტი მოდის ბუნებრივ გაზზე. შედარებით მაღალი წილით ხასიათდება აგრეთვე ნავთობპროდუქტები (28,9 პროცენტი) და ელექტროენერგია (23,3 პროცენტი).

წლის განმავლობაში მოხმარებული ენერგიის 6,2 პროცენტს  შეადგენს ბიოსაწვავი და ნარჩენებისაგან წარმოებული ენერგია, ხოლო დარჩენილი 7,1 პროცენტი მოდის ქვანახშირზე და გეოთერმულ ენერგიაზე.