23.ნოემბერი .2019 13:25

სახელმწიფო სამედიცინო დაწესებულებაში დაუსაბუთებლად გაცემული პრემიები – აუდიტის დასკვნა

views 435
უკან

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით, შპს "ო. ჩხობაძის სახელობის ინვალიდთა და ხანდაზმულთა სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კლინიკურ ცენტრში" დაუსაბუთებელი სახელფასო დანამატები და პრემიებია გაცემული.

ამის შესახებ აუდიტის სამსახურის მიერ აღნიშნულ სახელმწიფო შპს–ში ჩატარებულ შესაბამისობის აუდიტშია ნათქვამი.

"2015-2018 წლებში, დასაბუთების გარეშე, კლინიკური ცენტრის თანამშრომლებზე ჯამურად გაცემულია 279,193.71 ლარის სახელფასო დანამატი და 13,987.50 ლარის პრემია. მათ შორის, დირექტორისთვის დანამატის სახით გაცემულმა თანხამ შეადგინა 56,000.00 ლარი.

კლინიკურმა ცენტრმა ვერ წარმოადგინა თანამშრომელთა ზეგანაკვეთურად მუშაობის და ფუნქციების მოსალოდნელზე უკეთ შესრულების დამადასტურებელი მტკიცებულებები. შესაბამისად, არ დასტურდება პერსონალზე სახელფასო დანამატისა და პრემიის გაცემის მართლზომიერება და შესაბამისობა", – ნათქვამია ანგარიშში.

აუდიტის სამსახური აღნიშნულ სამედიცინო დაწესებულებას რეკომენდაცია აძლევს, სახელფასო დანამატისა და პრემიის გაცემის საფუძვლების შეფასების მიზნით, სამუშაო დროის აღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოს შეფასების სისტემა დანერგოს, საწარმოს უმაღლესი მენეჯმენტის დამატებითი შრომის ანაზღაურების საკითხი კი პარტნიორთან შეათანხმოს.