03.ოქტომბერი .2022 12:32

შვიდი საკითხი, რომელზეც მთავრობა დღეს იმსჯელებს

შვიდი საკითხი, რომელზეც მთავრობა დღეს იმსჯელებს
views 482
უკან

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში მინისტრთა კაბინეტის სხდომა გაიმართება. სხდომა 14:00 საათზეა ჩანიშნული. მთავრობის ადმინისტრაციის გვერდზე გამოქვეყნებულია დღის წესრიგი, რომელშიც 7 საკითხია შესული:

1. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი "სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „იმერეთის აგრო ზონისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ”;

2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სს „აჭარის კურორტებისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 31 აგვისტოს №1853 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”;

3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „იწის წყლისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 ივლისის №1437 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და შპს „იწის წყლის“ საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ”;

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი "საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის ქონების გაცვლაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე”;

5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი "საგადასახადო შეთანხმებების გაფორმების შესახებ”;

6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასა“ და ECETAS INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.-ს, MBD INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.-სა და China Nuclear Industry 23 Construction Co. Ltd შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულებების შესახებ“

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი „2022 წლის რთვლის ორგანიზებულად ჩატარებისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 25 ივლისის N1327 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”.