26.სექტემბერი .2022 13:07

21 საკითხი, რომელთა განხილვასაც მთავრობა დღევანდელ სხდომაზე აპირებს

21 საკითხი, რომელთა განხილვასაც მთავრობა დღევანდელ სხდომაზე აპირებს
views 621
უკან

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს მინისტრთა კაბინეტის სხდომა გაიმართება. გაეროდან დაბრუნების შემდეგ, პრემიერ-მინისტრი პირველ შეკრებას გამართავს.

სხდომაზე 21 საკითხს განიხილავენ:

1. საქართველოს კანონის პროექტი "საქართველოს საჰაერო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ” და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები

2. საქართველოს კანონის პროექტი „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები

3. საქართველოს კანონის პროექტი "ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

4. საქართველოს კანონის პროექტები „სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი "სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „ჰილსაიდისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ”

6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი "სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების შპს „მ-ინვესტმენტისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ”

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „ვენტო ენერჯისათვის“ აღნაგობის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტ "სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ”

9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სააქციო საზოგადოება „ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“

10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების შპს „ჯინო ველნეს გრუპისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ "საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 10 მარტის N429 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და შპს „ჯინო ველნეს გრუპის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე”

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი "სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „პისი მაქსისათვის“ იჯარის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის
გაცემის შესახებ“

12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი "შპს „აღმაშენებლის 51-ის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე”

13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,არჯი ენერჯის ქარის ელექტროსადგურის“ ელექტროსადგურის პროექტის კონცეფციის მოწონებისა და თანმდევი ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“

14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი „სკრას ქარის ელექტროსადგურის“ პროექტის კონცეფციის მოწონებისა და თანმდევი ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე”

15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,იმერეთის ქარის ელექტროსადგურის“ ელექტროსადგურის პროექტის კონცეფციის მოწონებისა და თანმდევი ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“

16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,შპს „გარდაბნის თბოსადგურის“ მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ”

17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საგადასახადო შეთანხმებების გაფორმების შესახებ”

18. საქართველოს მთავრობის განკარგულებების პროექტები ,,პირისათვის საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მინიჭების შესახებ“
(3 პროექტი)

19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი „პროფესიული საჯარო მოხელის სამსახურებრივი მივლინებით გაგზავნის წესის, მისი სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურებისა და კომპენსაციის ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის №211 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ”

21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი "სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ”

მსგავსი სიახლეები

ნახეთ ყველა სიახლე

ყველა