12.ოქტომბერი.2018 09:48
საქმიანი დილა

საუკეთესო დამსაქმებლები

რომელი კომპანიები აღმოჩნდნენ საუკეთესო დამსაქმებლები? ფორბსმა გამოაქვეყნა იმ კომპანიების რეიტინგი, რომლებიც, სამუშაო ადგილზე ქმნიან საუკეთესო პირობებს, რის გამოც სამუშაოს მაძიებლების დიდ რაოდენობას იზიდავენ.