06.მაისი .2021 08:40

2021 წლის ყველაზე ტრანსფორმაციული CEO-ები

103
უკან

უკვე დასახელდა 2021 წლის ოთხი ყველაზე ტრანსფორმაციული აღმასრულებელი დირექტორი, რომლებიც არა მარტო წარმატებით ასრულებენ აქციების მფლობელთა მოთხოვნებს, არამედ ზრუნავენ საკუთარი თანამშრომლებისა და სხვა ადამიანების კეთილდღეობაზე. მათ შორის ერთვებიან სტრატეგიებში კლიმატის ცვლილების დასაძლევად და სწორად რეაგირებენ ცვალებად ბაზრებზე. სულ 100 აღმასრულებელი დირექტორია განხილული, რომლებიც, სულ მცირე, 2019 წლის იანვრიდან ხელმძღვანელობენ S&P 500-ის ინდექსში შემავალ კომპანიებს. კანდიდატები რაოდენობრივი და თვისებრივი ანალიზით შეირჩა.