02.დეკემბერი .2022 11:29

ანტიკორუფციული ბიურო: სრულდება თუ არა EU-ს პირობა?

199
უკან

ანტიკორუფციული ბიუროს შექმნასთან დაკავშირებულ კანონპროექტზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საკმაოდ მკაცრი დასკვნა ჰქონდა. ორგანიზაცია მაშინ ამბობდა, რომ შემოთავაზებული რეფორმა არ პასუხობდა ევროკომისიის მიერ გაცემულ მე-4 რეკომენდაციას, რომელიც ქვეყანას სთხოვს – „გააძლიეროს ანტიკორუფციული სააგენტოს დამოუკიდებლობა, რომელიც თავს მოუყრის ყველა საკვანძო ანტიკორუფციულ ფუნქციას; განსაკუთრებით კი, საგულდაგულოდ გადაჭრას მაღალი დონის კორუფციის შემთხვევები. 

ერთი ამონარიდი "საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს" ამ შეფასებიდან: “დაგეგმილი რეფორმა არ მოიცავს არც სხვადასხვა საკვანძო ანტიკორუფციული ფუნქციის თავმოყრას, არც რეალური დამოუკიდებლობის გარანტიის შექმნას და არც მაღალი დონის კორუფციის შემთხვევების წინააღმდეგ ბრძოლას. ის გულისხმობს, მხოლოდ და მხოლოდ, მთავრობის ადმინისტრაციაში ამჟამად არსებული ეროვნული ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნოს ფუნქციების ცალკე სსიპ-ად გამოყოფას, რაც აცდენილია ევროკომისიის მოთხოვნას. გარდა ამისა, გამოცხადებული რეფორმა არ პასუხობს კორუფციასთან დაკავშირებით ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებს – მაღალი დონის კორუფციის ზრდასა და სახელმწიფოს მიტაცების გაღრმავებას. შესაბამისად, მხოლოდ შემოთავაზებული რეფორმის გატარება ვერ ჩაითვლება რეკომენდაციის შესრულებად, რამაც შეიძლება ქვეყანას დააკარგვინოს კანდიდატის სტატუსის მოპოვების შესაძლებლობა. ამიტომ, მოვუწოდებთ პარლამენტს და მმართველ გუნდს, გადახედონ მე-4 რეკომენდაციასთან დაკავშირებით მათ მიერ არჩეულ მიდგომას და ყველაფერი გააკეთონ იმისათვის, რომ ეს რეკომენდაცია შესრულებულად ჩაითვალოს” – აი, ეს იყო ის შეფასება, რაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პირველი ნოემბრის მდგომარეობით ჰქონდა. 

სტუმარი: სანდრო ქევხიშვილი - "საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს" ანტიკორუფციულო პროექტის მენეჯერი;