02.დეკემბერი .2022 11:03

ანტიკორუფციული ბიურო

178
უკან

პარლამენტმა 78-ხმით, ერთხმად, ანტიკორუფციული ბიუროს შექმნის თაობაზე ინიცირებული საკანონმდებლო პროექტი დაამტკიცა. საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი მესამე მოსმენით მიიღეს. მესამე მოსმენამდე ინიცირებულ პროექტში ცვლილებები შევიდა: პოლიტიკური პარტიების, საარჩევნო სუბიექტებისა და განცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე პირების ფინანსურ მონიტორინგს და მასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ნაცვლად, ანტიკორუფციული ბიურო განახორციელებს. გარდა ამისა, სახელმწიფო თანამდებობის პირებს ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების წარდგენა საჯარო სამსახურის ბიუროს ნაცვლად, ანტიკორუფციული ბიუროსათვის მოუწევთ.

ანტიკორუფციული ბიურო ანგარიშვალდებული პარლამენტისა და ანტიკორუფციული საბჭოს წინაშე იქნება. ბიუროს ხელმძღვანელი წლიურ ანგარიშს წარუდგენს პარლამენტს, ხოლო პერიოდულ ანგარიშებს - უწყებათაშორის ანტიკორუფციულ საბჭოს. 

ანტიკორუფციული მიმართულება ევროკავშირის 12 პუნქტიდან ერთ–ერთია, რისთვისაც საქართველოს ყურადღება უნდა მიექცია. რამდენად არის ეს ის, რამაც კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მოპოვება უნდა გაუმარტივოს საქართველოს?

სტუმრები: მიხეილ დაუშვილი - პარლამენტარი;
სანდრო რაქვიაშვილი - პარლამენტარი