01.ივნისი .2020 12:46

ბავშვის საკუთრებრივი უფლებები

136
უკან

2020 წლის 01 სექტემბრიდან ძალაში შედის ცვლილებები სამოქალაქო კოდექსში რომლის თანახმად ბავშვის საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის ან 1 000 ლარზე მეტი ღირებულების მოძრავი ნივთის განკარგვა დასაშვებია ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად, სასამართლოს თანხმობის საფუძველზე. რა ინტერესების დაცვას ემსახურება სიახლე და როგორი სასამართლო პრაქტიკა გვაქვს დღეს?

სტუმრები: დავით კლდიაშვილი - იურისტი;
ქეთი მესხიშვილი - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე