16.მარტი .2022 08:29

“ბიზნესლიდერთა საბჭო’’ საქართველოში ოფიციალურად ამოქმედდა

441
უკან

USAID-ის ხუთწლიანი პროგრამა დამსაქმებლები პროფესიული განათლებისთვის, მიზნად ისახავს დამსაქმებლების და საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლობის სტიმულირებას, კერძო სექტორთან თანამშრომლობით საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებას ეკონომიკის ზრდადი სექტორებისთვის, ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრების ხელშეწყობასა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესებას სამუშაოს მაძიებლებისთვის. ზემოაღნიშნულის მისაღწევად, ბიზნეს-საკონსულტაციო კომპანია PMCG-სთან ერთად, პროგრამა აყალიბებს ,,ბიზნეს-ლიდერთა საბჭოს’’. ეს უკანასკნელი დაეხმარება კერძო სექტორს უნარების განვითარების შემზღუდველი ფაქტორების გამოვლენაში და ბაზრის საჭიროებებზე მორგებული რეაგირების მექანიზმების შემუშავებაში. რას გულისხმობს პარტნიორობა და რა ტიპის ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება სამომავლოდ?