01.დეკემბერი .2020 23:25

#Covid19 - რა პირობებით იღებენ ქართული ლაბორატორიები საქმიანობის ლიცენზიას?

175
უკან

რამდენი ლაბორატორია ფუნქციონირებს ქვეყნის მასშტაბით, ვინ აძლევს მათ მუშაობის ნებართვას და რა პროცედურას გადიან ისინი ლიცენზიის მისაღებად? ეს ის კითხვებია, რომელიც კოვიდ-რეალობაში განსაუთრებით მნიშნელოვანი გახდა, რამდენად ხარისხიანია მათი მომსახურება და როგორ იზომება მათი სანდოობის ხარისხი?