28.სექტემბერი .2021 13:07

დირექტორის პასუხისმგებლობა და ზიანის ანაზღაურების ფარგლები

191
უკან

რა შემთხვევაში შეიძლება დგება დირექტორის პასუხისმგებლობა და როგორ განისაზღვრება ზიანის ანაზღაურების ფარგლები?

სტუმრები: თამთა მარგველაშვილი - „ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები“, იურისტი;
მაკა თოდუა - „ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები“, იურისტი