11.თებერვალი.2019 23:46
საქმის კურსი

Domson’s Engineering - ინვესტიციები კვალიფიციურ სპეციალისტებში

კომპანია, რომელიც ელექტრო-მექანიკური საინჟინრო სისტემების პროექტირებას, საინსტალაციო სამუშაოებს და შემდგომ მომსახურებას უზრუნველყოფს ქართულ ბაზარზე. კომპანია, ასევე აქტიურად ახორცილებს ინვესტიციებს კვალიფიციურ სპეციალისტებში, იმისათვის რომ საჭირო ცოდნა და გამოცდილება დააგროვოს საინჟინრო სფეროში.