12.თებერვალი.2019 09:40
საქმიანი დილა

ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება ეფექტიანი მმართველობისთვის

სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დახმარებით 13 მუნიციპალიტეტში სოციალური პროგრამების მიზნობრიობა და მათი ძლიერი და სუსტი მხარეები შეფასდა. ჩატარებული სამუშაოების შემდეგ ბათუმისა და რუსთავის მერიებმა ბენეფიციარებამდე უფრო სრულყოფილი სერვისის მიტანის მიზნით კონრეტული ნაბიჯები უკვე გადადგეს.

სტუმრები: ქეთი გიგინეიშვილი - "საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია", დირექტორი;
მაკა ტატუაშვილი - "World Vision საქართველო", პროექტის კოორდინატორი