04.მაისი .2021 12:03

#Forbes30Under30 - ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების როლი და მნიშვნელობა სამართლებრივი დოკუმენტების დამუშავებაში - ლადო სირდაძე

უკან

#Forbes30Under30 - ლადო სირდაძე, მეცნიერების კატეგორიის გამარჯვებული, რომელიც ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტთან ერთად საქართველოში ტექნოლოგიების სფეროში რამდენიმე მნიშვნელოვან პროექტს უდგას სათავეში. ასევე LegalTech-ის ფარგლებში იურდიული დახმარების სამსახურისა და საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის საქმიანობის დიგიტალიზაციისა და ავტომატიზაციის პროექტების აღმასრულებელია. ეს პროექტები უზრუნველყოფენ სამართლებრივი დოკუმენტების დამუშავებაში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას. პარალელურად ის გერმანიაში LegalTech-ის სფეროში ერთ-ერთი წამყვანი კომპანიის knowledgeTools International -ის სამართლის ინჟინერი და შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალის მთავარი რედაქტორია.

სტუმარი: ლადო სირდაძე - სამართლის ინჟინერი.