24.ნოემბერი .2022 14:30

განათლების ხარისხი და ინსტიტუციური გაძლიერება – მთავრობამ „ხედვა 2030 საქართველოს განვითარების სტრატეგია“ გამოაქვეყნა

146
უკან

საქართველოს მთავრობამ “ხედვა 2030 საქართველოს განვითარების სტრატეგია” დაამტკიცა, რომელშიც განათლების სფეროში მთავრობის მიზნებს და ამოცანებს ითვალისწინებს. დოკუმენტის მიხედვით, მთავარი სამიზნე ინდივიდზე ორიენტირებული მაღალი ხარისხის განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობაა, რომელიც განათლების მიღების თანაბარ შესაძლებლობას იძლევა. ასევე საუბარია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ყველა დაწესებულების მიერ მაღალი ხარისხის, მხარდაჭერასა და განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესის უზრუნველყოფასა და შრომის ბაზრის შესაბამისი კადრების მომზადებაზე. როგორ უნდა მოხერხდეს ამის უზრუნველყოფა თითოეულ საფეხურზე?

სტუმარი: შალვა ტაბატაძე - სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე, განათლების მკვლევარი;