08.ივლისი .2020 11:40

ჟურნალი ტურიზმის პოპულარიზაციისთვის - Four Seasons Georgia

281
უკან

განსაკუთერბით რთულ პირობებში, განსაკუთრებულად სჭირდება დახმარება საქართველოს ტურიზმს, სექტორში დასაქმებულებს, ქვეყნის პოპულარიზაციას და კონკურენტუნარიანობის გაზრდას. ამ მიზენებისთვის გამოვა ინგლისურენოვანი ჟურნალი Four Seasons Georgia. როდის და ვისთვის იქნება ის ხემისაწვდომი, ასევე რა გზებით აპირებს მიზნების მიღწევას ლინდა კიკოლაშვილი ჟურნალი Four Seasons Georgia?

სტუმარი: ლინდა კიკოლაშვილი - ჟურნალი Four Seasons Georgia, თანადამფუძნებელი