15.დეკემბერი .2022 17:28

კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ - რა გამოწვევები აქვს ბიზნესს?

145
უკან

უკვე 11 თვეა ბიზნესს მეწარმეთა შესახებ ახლი კანონით უწევს ოპერირება. ახალმა საკანონმდებლო ჩარჩომ, რომელსაც კერძო სექტორი ხიდი ხნის განმავლობაში ელოდა, ახლებურად დაარეგულირა არაერთი საკითხი, მათ შორის საწარმოების ქონებრივი სტრუქტურა, ახალი ვალდებულებები კაპიტალის ცვლილებისა და წილის გამოსყიდვისას და ასევე ბიზნეს-ტრანზაქციებიდან მომდინარე დავები, რომელიც ქართულ სასამართლოებში ადგილობრივი ან უცხო ქვეყნის კომპანიების მონაწილეობით მიმდინარეობს. რა ხარვეზები ახლავს ახალ კანონს და როგორ მუშაობს პრაქტიკაში კანონი. რა გამოწვევები ახლავს მეწარმეთა კანონის იმპლემენტაციას?