24.იანვარი .2022 13:07

კოოპერატივებში "გადაყრილი" მილიონები?

414
უკან

რა შედეგი მოიტანა „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღებამ, მიაღწია თუ არა დასახულ მიზნებს და, თუ ვერ მიაღწია, რა გარემოებებმა შეუშალა ხელი - აღნიშნული კვლევა პარლამენტის აგრარულმა კომიტეტმა საერთაშორისო პარტნიორენთან ერთად ჩაატარა. 

სტუმრები: ნინო წილოსანი - პარლამენტის აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარე;
მარიამ ჯორჯაძე - ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია "ელკანას" დირექტორი.