30.მარტი .2020 12:51

კორონავირუსის გავლენა შრომით სამართლებრივ ურთიერთობებზე

407
უკან

კორონავირუსი და რეალობა რომელიც 2020 წლისათვის მთელ მსოფლიოშია - რა უფლებებს ანიჭებს ან ვალდებულებებს აკისრებს დასაქმებულს და დამსაქმებელს დღევანდელი მდგომარეობა?

სტუმრები: დავით კლდიაშვილი - იურისტი;
ზაქარია შველიძე - სამართლის დოქტორი, ადვოკატი, შრომის სამართლის ექსპერტი