02.ივნისი .2020 10:05

კორუფციის სტატისტიკა - აუდიტის სამსახური

139
უკან

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში გამოაქვეყნა. აუდიტის ფარგლებში შესწავლილ იქნა ქვეყნის ანტიკორუფციული გარემო, ამ მიმართულებით სახელმწიფოს მიერ შექმნილი მექანიზმები და განხორციელებული ღონისძიებები, რომლებიც მიმართულია ინსტიტუციურ დონეზე კორუფციული რისკების პრევენცია-შემცირებისკენ.