13.მარტი.2019 17:27
Forbes-ის კვირა

#კვირისრიცხვი - რუსეთის წილი საქართველოს ეკონომიკაში - 10%

#კვირისრიცხვი - რუსეთის წილი საქართველოს ეკონომიკაში - 10%