13.მარტი.2019 23:35
საქმის კურსი

მემკვიდრეობით მიღებული მიწის ფლობა მხოლოდ ეთნიკურად ქართველ უცხოეთის მოქალაქეს შეეძლება

მემკვიდრეობით მიღებული მიწის ფლობა მხოლოდ ეთნიკურად ქართველ უცხოეთის მოქალაქეს შეეძლება. "სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრების შესახებ" კანონპროექტის მიხედვით, ყოველგვარი გამონაკლისის გარეშე, იკრძალება უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკური პირის მიერ საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრების უფლება. იურიდიული პირის შემთხვევაში კი, მიწას დაიკანონებს მხოლოდ ის, რომლის დონონანტი პარტნიორი ქართველია, ანუ ფლობს კომპანიის წლის 50%-ზე მეტს.

სტუმარი: ქეთი ქვარცხავა - იურისტი